Chủ nhật, ngày 04-10-2015
Công cụ làm việc cá nhân


Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Xinh-ga-po

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại: 64625938 (Văn Phòng)
                   64625994  (Lãnh sự)
Fax:            64689863 (Văn phòng) 
                    64625936 (Lãnh sự)
Email:        vnemb.sg@mofa.gov.vn

Website:    http://www.vietnamembassy-singapore.org/
 
Giờ làm việc:

Thứ Hai đến thứ Sáu
8.30 am - 12.30 pm
2.30 pm - 5.30 pm

Thời gian tiếp khách lãnh sự:

Thứ Hai đến thứ Sáu
9.00 am - 12 pm: Thị thực
3 pm - 5 pm: Các công việc lãnh sự khác

 

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO
 

1. Ông  NGUYỄN TIẾN MINH
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN   
ĐT: 6564625938 - Ext: 13

2. Bà NGUYỄN MINH HẰNG
THAM TÁN CÔNG SỨ 
ĐT: 6581636960

3. Ông VŨ BẰNG
BÍ THƯ THỨ NHẤT (VĂN HÓA - BÁO CHÍ - CỘNG ĐỒNG)              
ĐT: 6586855789

4. Ông PHAN MINH GIANG
BÍ THƯ THỨ NHẤT (VĂN PHÒNG)

ĐT: 6590287874

5. Ông  NGUYỄN CÔNG HUÂN 
BÍ THƯ THỨ HAI (LÃNH SỰ)              
ĐT: 6597548886    

6. Bà NGUYỄN VIỆT CHI
THAM TÁN THƯƠNG MẠI
ĐT: 6596956869

7. Bà NGUYỄN THU MINH
THAM TÁN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ         
ĐT: 6586134686
                    

KHẨN CẤP NGOÀI GIỜ

1. Ông VŨ BẰNG: +65 86855789

2. Ông NGUYỄN CÔNG HUÂN:  + 65 97548886

3. Ông PHAN MINH GIANG: +65 90287874

 
 

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 17-06-2015