Chủ nhật, ngày 25-01-2015
Công cụ làm việc cá nhân


Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Xinh-ga-po

Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại: 64625938 (Văn Phòng)
                   64625994  (Lãnh sự)
Fax:            64689863 (Văn phòng) 
                    64625936 (Lãnh sự)
Email:        vnemb@singnet.com.sg hoặc vnemb.sg@mofa.gov.vn

Website:    http://www.vietnamembassy-singapore.org/
 
Giờ làm việc:

Thứ Hai đến thứ Sáu
8.30 am - 12.30 pm
2.30 pm - 5.30 pm

Thời gian tiếp khách lãnh sự:

Thứ Hai đến thứ Sáu
9.00 am - 12 pm: Thị thực
3 pm - 5 pm: Các công việc lãnh sự khác

 

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO
 

1. Ông  TRẦN HẢI HẬU
ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN   
ĐT: 64625938 - Ext: 11

2. Bà NGUYỄN MINH HẰNG
THAM TÁN - NGƯỜI THỨ HAI
ĐT: 64625938 – Ext: 12

3. Bà NGUYỄN VIỆT CHI
THAM TÁN THƯƠNG MẠI
ĐT: 64683747

4. Ông VŨ BẰNG
BÍ THƯ THỨ NHẤT (VĂN HÓA - BÁO CHÍ)              
ĐT: 64625938 và 86855789 (HP)

5. Bà NGUYỄN THỊ THU MINH
BÍ THƯ THỨ NHẤT (PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ)         
ĐT: 66967709
FAX: 66967709
HP: 86134686

Email: ntthuminh@mpi.gov.vn

6. Ông  NGUYỄN CÔNG HUÂN 
BÍ THƯ THỨ HAI (LÃNH SỰ)              
ĐT: 64625938 – Ext: 14                                 

7. Ông PHAN MINH GIANG
BÍ THƯ THỨ HAI (VĂN PHÒNG)

8. Ông VŨ KIÊN CƯỜNG
BÍ THƯ THỨ NHẤT (THƯƠNG MẠI)

9. Ông NGUYỄN HOÀNG HÀ
TÙY VIÊN THƯƠNG MẠI

10. Ông NGUYỄN LÊ TRINH
TÙY VIÊN THƯƠNG MẠI

KHẨN CẤP NGOÀI GIỜ

1. Ông VŨ BẰNG: +65 868 55 789

2. Ông NGUYỄN CÔNG HUÂN:  + 65 97548886

3. Ông PHAN MINH GIANG: +65 90287874

 
 

 

Tạo bởi tungph
Cập nhật 07-08-2014